Waarde Bitcoin

1 Bitcoin in euro = € 27018.51

Hierboven de waarde van 1 Bitcoin in euro. De waarde van Bitcoin wordt bepaald door de koers door de wet van vraag en aanbod. De prijs van Bitcoin is dus wat iemand er op een bepaald moment wil voor betalen.

Waarde Bitcoin

Waarde 1 bitcoin

Wat is 1 bitcoin nu eigenlijk waard? De waarde van de bitcoin gaat op en neer tijdens het schrijven van dit artikel. Zonet was de prijs gedaald, nu is hij weer even gestegen.

Dit is op zich reden genoeg om ons af te vragen op welke wijze de waarde van de bitcoin wordt bepaald. De eerste keer dat de waarde van een bitcoin formeel werd bepaald was toen op 18 mei 2010 Laszlo Hanyecz het idee kreeg om 2 pizza’s te kopen met een bedrag van 10.000 bitcoin.

Op dat moment was de BTC in vergelijking met jaren later, nog helemaal niets waard. De aankoop van de pizza’s was wel de eerste poging om de waarde van de BTC te bepalen. De pizza’s werden effectief op 22 mei 2010 gekocht.

Sedert die dag staat 22 mei binnen de bitcoingemeenschap bekend als ‘Pizza Day’. Dit was de eerste dag waarop de BTC echt waarde kreeg. Sedert deze dag wordt de waarde van de bitcoin bepaald door elementen zoals vraag en aanbod, maar ook door emoties. Dit laatste element zou je op het eerste zicht niet verwachten in de financiële wereld. In feite komt het er op neer dat een bitcoin zoveel waard is als dat iemand ervoor wil betalen.

Indien iemand een hogere prijs wil betalen voor bitcoins dan de originele aankoopprijs, dan heeft dit onmiskenbaar invloed op de prijs van alle andere bitcoins. Als andere kopers het voorbeeld gaan volgen, kan dit leiden tot grote prijsschommelingen. Dit leidt in vakjargon tot fluctuaties.

Actuele waarde van bitcoin

Momenteel wordt de waarde van bitcoin bepaald door de verhouding tussen vraag en aanbod. Hoe hoger de vraag naar bitcoin, hoe hoger de prijs zal zijn. Bovendien, als het aanbod niet toeneemt ten opzichte van de vraag, zal de prijs van bitcoin stijgen. Kortom, als meer mensen bitcoin kopen, stijgt de prijs en moeten ze ook hogere transactiekosten betalen. Maar als er niet veel mensen zijn die bitcoin kopen, daalt de prijs. Dit is de reden waarom de bitcoinprijs meestal hoog is aan het begin van de maand en tijdens de eerste dagen van de week. 

Waarde bitcoin koers

Een waarde bitcoin koers is een grafische weergave van de schommelingen van de bitcoin prijs gedurende een bepaalde tijd. Deze grafiek helpt bij de analyse van de prijsontwikkeling in de tijd. U kunt gemakkelijk de stijging en daling van de prijs bepalen. Wanneer er een hoge piek is, betekent dit dat de prijs is gestegen. Aan de andere kant vertegenwoordigen dieptepunten de prijsdaling. Deze waardegrafiek helpt ook bij het bepalen van de prijsstabiliteit. De uniforme lijnen met kleine pieken of dalen geven aan dat er niet veel fluctuatie in de prijs is geweest. 

Bitcoin waarde geschiedenis

Bitcoin werd in 2009 gelanceerd. De initiële prijs werd bepaald in juli 2010. Aan het begin van deze maand was 1 bitcoin gelijk aan € 0,0008. Deze waarde bereikte € 0,08 tegen het einde van juli 2010. Gedurende bijna drie jaar was de prijs bijna constant.

In april 2013 steeg de prijs van de bitcoin tot € 250. Deze prijsstijging was een gevolg van de toenemende populariteit en het bewustzijn van de gemeenschap met betrekking tot cryptocurrencies. Door deze plotselinge prijsstijging was er behoefte aan een meetsysteem voor Bitcoin. Daarom werden er nieuwe meeteenheden voor bitcoin vastgesteld. Het gaat om millibitcoins (mBTC), microbitcoin (uBTC), en satoshis. Satoshis werd gehouden ter ere van de auteur van het Bitcoin-whitepaper, Satoshi Nakamoto. 

Bitcoin piekwaarde

De grote pieken in de Bitcoin-waarde verschenen in 2013 en 2017. In november 2013 steeg de prijs van bitcoin plotseling naar € 1124. In 2017 was de prijs van bitcoin € 20.000.

Bitcoin waarde in de tijd

De prijs van bitcoin begon op € 0,0008 in juli 2010. Momenteel is de waarde ongeveer € 48.000. Er wordt voorspeld dat het tegen het einde van dit jaar € 65.490 zal bereiken. 

Wat drijft de waarde van bitcoin

Meerdere factoren bepalen de waarde van bitcoin. De belangrijkste factor is de verhouding tussen vraag en aanbod. Daarnaast zijn de miner beloningen, bitcoin halvering, acceptatie door de gemeenschap en inflatie enkele factoren die de waarde van bitcoin bepalen. 

Waarom gaat de waarde van bitcoin op en neer

De prijs van Bitcoin is erg onstabiel. Hij wordt bepaald door de verhouding tussen vraag en aanbod of door markttrends. Wanneer er veel vraag is naar bitcoin en mensen erin investeren, stijgt de prijs en vice versa. 

De intrinsieke waarde van bitcoin

De berekende waarde van een activum staat bekend als de intrinsieke waarde. Bitcoin heeft geen intrinsieke waarde. Zijn prijs wordt bepaald door markttrends en meerdere andere factoren. 

Waarde na bitcoin halving

Na elke 4 jaar wordt de bitcoin gehalveerd. Dit betekent dat het totale aantal bitcoins in elk blok tot de helft wordt teruggebracht. De prijs van bitcoin stijgt als gevolg van dit proces. De laatste bitcoin halvering vond plaats in mei 2020. Geschat wordt dat de bitcoinprijs in mei 2021 € 100.000 zal bereiken. 

Bitcoin toekomstige waarde voorspellingen

Hoewel de prijs erg volatiel is en voorspellingen erg moeilijk te doen zijn, voorspellen experts dat de prijs van bitcoin tegen het jaar 2030 tot 1 miljoen euro zal oplopen. 

Totale waarde Bitcoin

Bitcoin heeft een beperkte voorraad. Er kunnen slechts 21 miljoen bitcoins in omloop zijn. Daarom kan de totale waarde van bitcoin vooraf bepaald worden. Volgens de huidige statistieken is de totale waarde van bitcoin 700 miljard euro.

Bitcoin prijs

De bitcoin mag dan wel de oudste vorm van digitaal geld zijn, de waarde ervan blijft gewoon schommelen. De bitcoin koers grafiek geeft hier een zeer goed visueel beeld van. De wisselende en onvoorspelbare waarde heeft vooral te maken met de wet van vraag en aanbod. Nu zullen vele mensen opperen dat dit ook het geval is met tal van gewone valuta. De wet van vraag en aanbod dient hier dan ook ietwat anders te worden geïnterpreteerd. De instabiele waarde heeft vooral te maken met het gebrek aan geloof in de digitale munt. Dit geloof in de bitcoin als financieel product wordt vooral beïnvloed door de berichtgeving in de media. Deze is niet altijd onverdeeld positief en doet de waarde van de BTC helemaal geen goed.

Bitcoin waarde Euro

De bitcoin waarde in Euro fluctueert voortdurend. Dat is de reden waarom er gewerkt wordt met dagprijzen. Op de dag dat we dit artikel schreven, was een euro 0.00017270 BTC waard. De bitcoin heeft ook waard tegenover de euro omdat deze virtuele munt op steeds meer plaatsen als betaalwijze wordt aanvaard. Een andere reden waarom de BTC waarde heeft, is dat het een snelle vorm van betalen is. Een transactie met bitcoin duurt immers maar 1 seconde!

Bijkomend duurt het maar 10 minuten vooraleer deze transactie helemaal bevestigd is. Nadien wordt deze definitief en kan de transactie niet meer ongedaan worden gemaakt. Wat bitcoin echter echt waardevol maakt, is de technologie achter de BTC, de blockchain.

Deze technologie heeft zichzelf ondertussen bewezen als een uiterst veilige technologie. De bitcoin is immers maar de eerste toepassing van de blockchain. Ondertussen is het duidelijk geworden dat de blockchaintechniek ook bruikbaar is in het reguliere bankwezen. Zo kan blockchain het internet als geheel veel veiliger maken. De kans op fraude bij blockchain is immers heel klein. Iedere gebruiker kan immers alle transacties bekijken. Zodoende vallen onregelmatigheden direct op!

Bitcoin waarde grafiek

Een bitcoin waarde grafiek is een aanschouwelijk middel om de schommelingen in de waarde van de bitcoin te visualiseren. Zo kunt u bekijken hoe de waarde van de BTC in de loop van de tijd is geëvolueerd. Dalingen en stijgingen vallen zo meteen op. Afhankelijk van de lengte van de tijdspanne die de grafiek beslaat, krijg je niet alleen een beeld van pieken en dalen, maar ook van periodes van relatieve stabiliteit.

Bitcoin koers verwachting

Momenteel hebben we nog niet zo lang geleden een piek beleefd van de bitcoin koers. Deze pieken worden altijd gevolgd door een periode van relatief sterke daling van de waarde van de BTC. Het is moeilijk om een goed beeld te geven van de bitcoin koers verwachting. Deze is namelijk afhankelijk van ontwikkelingen in de bitcoinwereld zelf. Die ontwikkelingen kunnen van technische, economische en soms zelf van emotionele aard zijn.

Reviews Axiras

Beoordeling 9,5/10

★★★★★

Op basis van 2386 beoordelingen

Geef ons een beoordeling