Waarde Bitcoin

1 Bitcoin in euro = € 42604.46

Hierboven de waarde van 1 Bitcoin in euro. De waarde van Bitcoin wordt bepaald door de koers door de wet van vraag en aanbod. De prijs van Bitcoin is dus wat iemand er op een bepaald moment wil voor betalen.

Waarde Bitcoin

Waarde 1 bitcoin

Wat is 1 bitcoin nu eigenlijk waard? De waarde van de bitcoin gaat op en neer tijdens het schrijven van dit artikel. Zonet was de prijs gedaald, nu is hij weer even gestegen.

Dit is op zich reden genoeg om ons af te vragen op welke wijze de waarde van de bitcoin wordt bepaald. De eerste keer dat de waarde van een bitcoin formeel werd bepaald was toen op 18 mei 2010 Laszlo Hanyecz het idee kreeg om 2 pizza’s te kopen met een bedrag van 10.000 bitcoin.

Op dat moment was de BTC in vergelijking met jaren later, nog helemaal niets waard. De aankoop van de pizza’s was wel de eerste poging om de waarde van de BTC te bepalen. De pizza’s werden effectief op 22 mei 2010 gekocht.

Sedert die dag staat 22 mei binnen de bitcoingemeenschap bekend als ‘Pizza Day’. Dit was de eerste dag waarop de BTC echt waarde kreeg. Sedert deze dag wordt de waarde van de bitcoin bepaald door elementen zoals vraag en aanbod, maar ook door emoties. Dit laatste element zou je op het eerste zicht niet verwachten in de financiële wereld. In feite komt het er op neer dat een bitcoin zoveel waard is als dat iemand ervoor wil betalen.

Indien iemand een hogere prijs wil betalen voor bitcoins dan de originele aankoopprijs, dan heeft dit onmiskenbaar invloed op de prijs van alle andere bitcoins. Als andere kopers het voorbeeld gaan volgen, kan dit leiden tot grote prijsschommelingen. Dit leidt in vakjargon tot fluctuaties.

Bitcoin prijs

De bitcoin prijs blijft moeilijk om vast te stellen. Binnen één werkdag kunnen er zich verschillende schommelingen voordoen. Bedroeg eerder op de dag de waarde van 1 BTC nog € 6500, dan is de waarde van de virtuele munt enkele uren later alweer gezakt naar ongeveer € 5900. Woorden als volatiel, grillig, onvoorspelbaar en instabiel zijn hier dan ook zeer zeker op hun plaats.

Het minste dat je kunt zeggen, is dat het moeilijk blijft om de waarde van een bitcoin vast te stellen. De waarde verandert soms binnen enkele seconden of minuten. Het blijft realistisch om te zeggen dat de bitcoin binnen een paar uur relatief sterk kan schommelen. Mensen in het algemeen en potentiële investeerders in het bijzonder, vragen zich dan ook af hoeveel bitcoin en andere cryptocurrencies je nog kunt kopen voor de som van 1 luttele euro.

De bitcoin mag dan wel de oudste vorm van digitaal geld zijn, de waarde ervan blijft gewoon schommelen. De bitcoin koers grafiek geeft hier een zeer goed visueel beeld van. De wisselende en onvoorspelbare waarde heeft vooral te maken met de wet van vraag en aanbod. Nu zullen vele mensen opperen dat dit ook het geval is met tal van gewone valuta.

De wet van vraag en aanbod dient hier dan ook ietwat anders te worden geïnterpreteerd. De instabiele waarde heeft vooral te maken met het gebrek aan geloof in de digitale munt. Dit geloof in de bitcoin als financieel product wordt vooral beïnvloed door de berichtgeving in de media. Deze is niet altijd onverdeeld positief en doet de waarde van de BTC helemaal geen goed.

Of het nu over de mainstream media gaat of over de sociale media, er worden nog steeds negatieve berichten verspreid over de bitcoin. Vaak wordt er dan met termen gegoogeld zoals hardfork, blocksize en nieuwe vormen van digitale munten zoals Bitcoin cash. Als leek zullen deze termen je niet veel wijzer maken.

Zelfs professionals die dagelijks in de financiële sector werken, zijn er niet altijd van op de hoogte. Toch is het belangrijk om je te verdiepen in deze termen, want enkel zo kun je hoogte krijgen van de bitcoin en is het mogelijk om met die kennis de bitcoin te laten bestaan in de toekomst.

Bitcoin waarde Euro

De bitcoin waarde in Euro fluctueert voortdurend. Dat is de reden waarom er gewerkt wordt met dagprijzen. Op de dag dat we dit artikel schreven, was een euro 0.00017270 BTC waard. De bitcoin heeft ook waard tegenover de euro omdat deze virtuele munt op steeds meer plaatsen als betaalwijze wordt aanvaard. Een andere reden waarom de BTC waarde heeft, is dat het een snelle vorm van betalen is.

Een transactie met bitcoin duurt immers maar 1 seconde! Bijkomend duurt het maar 10 minuten vooraleer deze transactie helemaal bevestigd is. Nadien wordt deze definitief en kan de transactie niet meer ongedaan worden gemaakt. Wat bitcoin echter echt waardevol maakt, is de technologie achter de BTC, de blockchain.

Deze technologie heeft zichzelf ondertussen bewezen als een uiterst veilige technologie. De bitcoin is immers maar de eerste toepassing van de blockchain. Ondertussen is het duidelijk geworden dat de blockchaintechniek ook bruikbaar is in het reguliere bankwezen. Zo kan blockchain het internet als geheel veel veiliger maken.

De kans op fraude bij blockchain is immers heel klein. Iedere gebruiker kan immers alle transacties bekijken. Zodoende vallen onregelmatigheden direct op!

Bitcoin waarde grafiek

Een bitcoin waarde grafiek is een aanschouwelijk middel om de schommelingen in de waarde van de bitcoin te visualiseren. Zo kunt u bekijken hoe de waarde van de BTC in de loop van de tijd is geëvolueerd.

Dalingen en stijgingen vallen zo meteen op. Afhankelijk van de lengte van de tijdspanne die de grafiek beslaat, krijg je niet alleen een beeld van pieken en dalen, maar ook van periodes van relatieve stabiliteit.

Bitcoin koers verwachting

Momenteel hebben we nog niet zo lang geleden een piek beleefd van de bitcoin koers. Deze pieken worden altijd gevolgd door een periode van relatief sterke daling van de waarde van de BTC. Het is moeilijk om een goed beeld te geven van de bitcoin koers verwachting. Deze is namelijk afhankelijk van ontwikkelingen in de bitcoinwereld zelf. Die ontwikkelingen kunnen van technische, economische en soms zelf van emotionele aard zijn.

Hierdoor is het moeilijk om te voorspellen of de bitcoin nu een bubble heeft beleefd zoals sommige doemdenkers ons willen doen geloven of deze piek weer gevolgd zal worden door een nieuwe piek. Feit is wel dat door de zeer hoge waarde van de BTC een 7-tal weken geleden, er terug interesse is voor de bitcoin als digitale munt.

Waarde bitcoin koers

Wat is nu de effectieve waarde van het feit dat er een bitcoinkoers bestaat. We vertelden al dat de grootste waarde van de BTC misschien wel ligt in de technologie die gebruikt werd om de bitcoin als munt te ontwikkelen.

Daarnaast kan de bitcoin koers ook waarde hebben voor bedrijfsleiders en ondernemers. Deze belangrijke maatschappelijk relevante groep wordt nu ondersteund om de bitcoin te aanvaarden als betaalmiddel in het bedrijfsleven.

Het is belangrijk om weten dat ondernemers geen verlies leiden door bitcoin te aanvaarden als betaalmiddel. De BTC worden immers direct omgezet in euro, waardoor het bedrijf geen verlies leidt in geval de wisselkoers van de bitcoin ineens sterk zou dalen.

Hoeveel is 1 bitcoin waard

1 bitcoin wisselt sterk in waarde. In de loop van één dag hebben wij nu meegemaakt dat de digitale valuta ongeveer € 1000 in waarde is gezakt.

De vraag: ‘Wat is een bitcoin waard?’ kan dus het best beantwoord worden door te wijzen op de intrinsieke waarde van de digitale munt en de voordelen van de onderliggende technologie.

Reviews Axiras

Beoordeling 9,4/10

★★★★★

Op basis van 285 beoordelingen

Geef ons een beoordeling