Wat is Bitcoin?

Bitcoin is een virtuele munt die als digitaal betaalmiddel wordt gebruikt en waarvan het bezit en de transfer beveiligd worden door cryptografische algoritmen vanuit de achterliggende blockchain-technologie.

Wat is bitcoin

Inhoudsopgave:


Wie heeft de Bitcoin uitgevonden?

De pionier van Bitcoin is Satoshi Nakamoto. Dit is trouwens geen echte naam. De man of groep van mensen die onder dit pseudoniem schuilgaan kwamen met het idee voor de Bitcoin op de proppen in 2008.

Zij stelden één Bitcoin voor als een elektronisch betalingssysteem op basis van wiskundige bewijsvoering en open source software.

Het idee bestond erin om een soort van ruilhandel te creëren die onafhankelijk zou plaatsvinden zonder de controle van een centrale bank of overheid.

De Bitcoin transactie gebeurt hierbij elektronisch in een beveiligde, te verifiëren en niet te stoppen peer-to-peer omgeving. Terwijl we ondertussen wel weten wat één Bitcoin inhoudt, weten we nog altijd niet achter Satoshi Nakamoto schuilgaat.

Hoe werkt Bitcoin?

Dit concept is nog het best vergelijkbaar met een virtuele schuldbekentenis. Aan de andere kant van het verhaal krijgen we te maken met het Bitcoin netwerk dat volgens het peer-to-peer principe werkt. Dit is dan weer een distributienetwerk dat op zijn beurt het geheel van virtuele schuldbekentenissen onderhoudt. Dit geheel heeft te maken met het zogenaamde Bitcoin mining. Zo blijft alles in balans. Beide aspecten worden in de wandelgang Bitcoin genoemd. Dit zorgt in de praktijk voor de bovengenoemde verwarring.

Het betalingssysteem zorgt ervoor dat een Bitcoin transactie kan plaatsvinden tussen twee partijen zonder dat daarvoor de tussenkomst nodig is van een centrale overheid die als controleur optreedt. Hier komt geen centrale bank of betaalprovider aan te pas. Dit betalingssysteem is op digitale wijze ontworpen en wordt ook digitaal onderhouden. Deze digitale munt bestaat bijgevolg niet in de vorm van cash geld. Ze wordt niet gedrukt op papier of geslagen in metaal. In de plaats daarvan wordt deze digitale munt vervaardigd door talloze computers in heel de wereld. Deze staan allemaal in verbinding met elkaar door een peer-to-peer netwerk. Hiervoor wordt trouwens gratis open source software gebruikt.

De Bitcoin was de eerste vorm van virtuele valuta. Vandaag zijn er alleen maar bijgekomen. Het aantal nieuwe virtuele valuta blijft groeien. Deze virtuele valuta delen trouwens meer kenmerken van traditioneel geld dan dat we op het eerste zicht denken. Zo bestaat er ook al een creditcard voor virtuele valuta. De verificatie van een Bitcoin transactie gebeurt door middel van encryptie. Hierdoor beschikt de consument over een verregaande zekerheid dat dit nieuwe wettig betaalmiddel ook betrouwbaar is. Zo is het ook mogelijk om de digitale munt in te wisselen tegen euro’s en ze te laten storten op je bankrekening of op te nemen met je creditcard.

Elektronisch geld ofwel elektronische valuta

Een Bitcoin kan gebruikt worden om aangekochte goederen elektronisch te betalen. In die zin lijkt de digitale munt heel erg op het traditioneel geld dat we allemaal kennen. Dit doet heel erg denken aan het elektronisch betalen via onze bankrekening Sterker nog, in de meeste landen is het een wettig betaalmiddel. Wat is dan het verschil? We zetten ze hierna op een rij:

Decentralisatie: geen centrale banken of overheden

Wat de Bitcoin het meest onderscheidt van traditionele munten en enig ander wettig betaalmiddel is de decentralisatie van het digitaal geld. Er is geen enkele centrale bankinstelling die de Bitcoin controleert of reguleert. Het Bitcoin netwerk wordt onderhouden door een groep van programmeurs die dit allemaal vrijwillig doen. Het Bitcoin netwerk zelf is een peer-to-peer netwerk. Het bestaat uit een groep van dedicated computers die je over de hele wereld kunt vinden. Op die manier trekt de Bitcoingemeenschap mensen en organisaties aan die zich ongemakkelijk voelen bij de wijze waarop een centrale bank momenteel nog het grootste deel van het betaalverkeer en onze bankrekening controleren.

Bitcoin zorgt er trouwens wel voor dat de digitale munt geen twee keer kan worden uitgegeven. Digitale bezittingen kunnen niet worden gekopieerd. Om dit te kunnen bewerkstelligen, wordt gebruik gemaakt van een combinatie van cryptografie en economische doelstellingen. Bij de elektronische fiduciaire valuta wordt deze functie op zich genomen door de banken. Zo behouden de banken de controle over het traditionele betalingssysteem en onze bankrekening. Bij Bitcoin wordt deze integriteit gegarandeerd door een gedistribueerd en open netwerk dat van niemand eigendom is.

Nieuwe Bitcoins worden aangemaakt:

Fiduciaire valuta zoals de dollar, de euro, de yen en enige andere vorm van wettig betaalmiddel, kunnen onbeperkt worden aangemaakt. De centrale bank van ieder land kan er zoveel van op de financiële markt brengen als ze zelf maar wil. Zo is een centrale bank in staat om de waarde van de munt van hun land te manipuleren ten opzichte van de waarde van een munt van een ander land. Wie in het bezit is van dergelijke valuta draagt daar dan de gevolgen van. In de meeste gevallen gaat het dan over de inwoners van het land in kwestie.

Nieuwe Bitcoins worden aangemaakt op een andere manier. De nieuwe Bitcoins worden aangemaakt, maar sterk in de hand gehouden door het onderliggend algoritme dat gebruikt wordt voor Bitcoin mining. Maar een klein aantal nieuwe Bitcoins worden aangemaakt per uur. Dit proces zal zo verdergezet worden tot het maximale aantal van 21 miljoen Bitcoin zal bereikt worden. Op deze wijze wordt de virtuele valuta aantrekkelijk om in je bezit te hebben. In theorie wordt de vraag groter terwijl de aanvoer door Bitcoin mining hetzelfde blijft. Hierdoor krijgt de Bitcoin zijn waarde.

Wat is de technologie achter Bitcoin?

Blockchain is de technologie achter Bitcoin, het systeem is een vorm van gedistribueerde grootboektechnologie. Oorspronkelijk is de blockchain database de structuur waarin de gegevens worden bewaard in het peer-to-peer netwerk dat ervoor zorgt dat de Bitcoin technologie kan werken. Je kunt de blockchain database het best vergelijken met een grootboek. Gedistribueerde grootboeken zoals blockchain vormen de basis van de infrastructuur waarop de Bitcoin enthousiastelingen dagelijks vertrouwen. In feite zijn het lijsten waarop alle gebruikers de transacties verifiëren en bijhouden. Zulke blockchain database is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Niet alleen de Bitcoin van Satoshi Nakamoto, maar ook andere financiële instellingen maken gebruik dit soort blockchain databases waarbij dezelfde voorwaarden worden vervuld. We geven graag een paar voorbeelden van dit soort van database: geld dat bij financiële diensten wordt bewaard, onze identiteitsgevens, medische gegevens en bedrijfsdata bij de Kamer van Koophandel.

Dit soort van gegevens wordt momenteel nog altijd beheerd door een centrale autoriteit. In de meeste gevallen zorgt deze centrale autoriteit ervoor dat deze data hermetisch worden afgeschermd. In deze optiek is de beveiliging en de geslotenheid van de database van cruciaal belang. De gegevens in dit soort blockchain databases van financiële instellingen mogen niet zomaar worden gebruikt door iedereen. Daar is eerst toestemming voor nodig. Hierbij wordt van het publiek verwacht dat ze een totaal vertrouwen hebben in de centrale autoriteit en de medewerkers ervan. Dit is een aspect.

Een tweede aspect betreft de duurzaamheid van zulke centrale autoriteit. Het publiek moet er maar op vertrouwen dat er niets gebeurt met de centrale autoriteit. Een brand kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een gebouw waar een datacenter is ondergebracht er de volgende dag niet meer staat. Er zijn nog andere factoren die een vlotte toegang tot zulke centrale autoriteit kunnen belemmeren. Zo kunnen persoonlijke voorkeuren van de beheerder van deze autoriteit een grote rol spelen. Vriendjespolitiek kan zo roet in het eten sturen! Verder zijn databases die beheerd worden door een centrale autoriteit vaak niet compatibel met de gegevensbanken van een andere centrale autoriteit zoals financiële instellingen.

Dit gebrek aan compatibiliteit kan ook tot beveiligingsproblemen leiden. Dit is bijzonder problematisch voor financiële instellingen die instaan voor het verifiëren van transacties. Financiële instellingen werken weliswaar met een grootboek, maar niet met gedistribueerde grootboeken. Hierdoor zijn zij letterlijk gedwongen om te werken met een tussenpersoon waarbij de veiligheid bij het transacties verifiëren kan worden gecompromitteerd. Een peer-to-peer netwerk kan dan uitkomst bieden.

Een gedistribueerd grootboek

Bij blockchain van Satoshi Nakamoto werkt men met een gedistribueerd grootboek. Hierdoor werkt de blockchain gedecentraliseerd en transparant. Hier is geen sprake van een centrale autoriteit die eigendom is van alles. Niemand is hier eigenaar van alles. De blockchain database is immers een peer-to-peer netwerk waarbij iedereen die aan het netwerk werkt tegelijk ook een proportioneel deel van de digitale assets in het netwerk bezit. Zo wordt het eigendom gelijk verdeeld onder alle deelnemers. Dit is een slim contract!

Bovendien is het netwerk open omdat iedereen aan het netwerk zou kunnen deelnemen. Hetzelfde geldt trouwens ook voor het hele internet. Iedereen kan het consulteren, gebruiken en er zijn of haar eigen digitale assets aan toevoegen. Bij een blockchain grootboek is het eigenlijk net hetzelfde. Bovendien zorgt iedereen ervoor dat alles onder controle blijft en dat hackers niet kunnen toeslaan. Alle gegevens worden over diverse databases verspreid en toch kan iedereen gemakkelijk alles raadplegen in een kopie van de blockchain. Dat is een goed voorbeeld van een slim contract.

Excel spreadsheet of Google spreadsheet docs

Waarschijnlijk worden de lezers nu nog nieuwsgieriger. Het lijkt zeer aanlokkelijk, maar zoals hierboven beschreven, blijft blockchain een raadsel. Misschien kun je de werking van blockchain database nog het best vergelijken met die van een spreadsheet zoals Excel of Google spreadsheet docs. Gedistribueerde grootboeken zoals de blockchain zoals geïntroduceerd door Satoshi Nakamoto zijn immers nog het best te vergelijken met lijsten zoals die je in een spreadsheet kunt aanmaken.

Deze spreadsheet of kopie van de blockchain wordt zo gedeeld met alle deelnemers aan de blockchain van over heel de wereld. Iedere wijziging aan de lijst wordt tegelijk ook gedeeld met iedereen die toegang heeft tot dezelfde lijst of gedistribueerde grootboektechnologie. Zo krijgt iedereen altijd alle volledige data te zien in realtime. Hetzelfde principe vinden we ook terug bij Google Drive. We kunnen ons dan ook afvragen wat blockchain anders maakt. Het grote verschil zit hierin: bij blockchain kunnen alleen nieuwe data worden ingegeven onderaan de lijst. Ergens iets tussenvoegen, behoort niet tot de mogelijkheden. Dit wordt verhinderd door het gebruik van cryptografie. De rekenkracht van het netwerk zorgt er op die manier voor dat alle nieuwe toegevoegde gegevens worden gecontroleerd en dat het niet mogelijk is om reeds bestaande data te veranderen. Dat is pas een slim contract.

Gedistribueerd grootboektechnologie voor de blockchain

In de Bitcoin blockchain is het niet mogelijk om iets aan een balans te veranderen. Waar je de blockchain kunt voor gebruiken is geld versturen aan een andere gebruiker en als gebruiker ook geld ontvangen van iemand anders. Daarbij behoort ook transacties verifiëren. Elke nieuwe transactie wordt onderaan de lijst genoteerd. Hierbij moeten voorwaarden worden vervuld: zo is het alleen mogelijk om geld te verzenden vanuit een reeds bestaande oudere regel in de lijst. Hierdoor ontstaat een vorm van zekerheid voor de gebruikers.

Er kunnen niet zomaar Bitcoins worden aangemaakt door deze vorm van transacties verifiëren. Dit kan alleen als de voorwaarden worden vervuld. Elke nieuwe transactie is immers altijd verbonden een reeds bestaande transactie. Zo is de herkomst van een transactie altijd verifieerbaar. Zo is de ontvanger er zeker van dat de Bitcoin, of het deel ervan dat werd overgemaakt, van een bepaalde verzender komt. Het virtuele geld is immers afkomstig van een bepaalde regel uit de lijst.

Dit maakt gedistribueerde grootboeken heel erg betrouwbaar om mee te werken. Iedere gebruiker heeft inzicht in een kopie van de blockchain. Een tussenpersoon is niet langer nodig en je hoeft je dan ook geen zorgen te maken over het feit of deze man of vrouw die financiële diensten verleent, al dan niet betrouwbaar is. Dit maakt de Bitcoin blockchain zo interessant voor tal van financiële diensten. Iedereen die interesse heeft in de Bitcoin blockchain, kan er aan meewerken. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is een computer en een werkende internetaansluiting en zorgen dat de voorwaarden worden vervuld.

Digitale assets over te dragen

De blockchain technologie maakt het mogelijk om digitale assets over te dragen. Hierbij gaat het niet alleen over een kopie van de blockchain technologie en het aanmaken van data, maar ook over het overdragen van het eigendomsrecht van deze digitale data. Daarbij is transacties verifiëren noodzakelijk om Bitcoin te gebruiken als betaalmiddel. Zo kan de rechtmatige eigenaar worden aangeduid en ook wie voordien de Bitcoin aan deze eigenaar heeft verzonden.

Hoe worden de munten gemined?

Als we het hebben over Bitcoin en andere cryptovaluta, dan is het bijna onmogelijk om het niet over  Bitcoin mining te hebben. Iedereen heeft al wel eens over het mijnen of delven van Bitcoins gehoord, maar leken die niets afweten van digitale valuta weten helemaal niet wat ze zich hier moeten bij voorstellen. Mining wordt vaak uitgelegd als het vastleggen van controleren van betalingen of transacties die binnen het Bitcoin netwerk gebeuren.

Wat gebeurt er precies bij mining?

Wie een transactie uitvoert binnen het Bitcoin netwerk, weet dat deze transactie niet zal worden gecontroleerd door een centrale autoriteit. Deze controle moet van binnenuit het netwerk gebeuren. Alleen zo weet je dat er niet aan valsmunterij, dubbele betalingen of andere vormen van fraude wordt deelgenomen. Eens een transactie of betaling is goedgekeurd, komt deze in de blockchain terecht. De blockchain kan het best worden omschreven als een gedecentraliseerd kasboek dat door alle gebruikers ervan kan geraadpleegd en gecontroleerd worden.

Het controleren en valideren van transacties en betalingen in Bitcoin wordt mining genoemd. Deze transacties en verificaties gebeuren op een computer of op een andere vorm van hardwarematig apparaat dat voor deze mathematische bewerkingen is geschikt. De makers van het Bitcoinprotocol hebben vastgelegd dat de deelnemers aan de blockchain die we miners noemen, steeds hun pc laten aanstaan om de transacties te verifiëren en te valideren. Dit kost uiteraard het nodige aan elektriciteit. Hier staat een beloning tegenover.

Deze wordt uitbetaald in Bitcoin of in delen van Bitcoin. Per mathematische berekening die je uitvoert om een transactie te kunnen verifiëren en bevestigen, krijg je een bedrag van 12,5 Bitcoin. Het oplossen van deze rekensommen wordt het minen van Bitcoins genoemd. Gemiddeld duurt het berekenen van de uitkomst van de som ongeveer 10 minuten. Theoretisch is het dus mogelijk om alle 10 minuten 12,5 Bitcoin of btc te verdienen. Het oplossen van de mathematische problemen wordt ook wel eens omschreven als het vinden van een blok. De software achter de Bitcoin zorgt ervoor dat de tijd die je nodig hebt om een blok te vinden, altijd dezelfde is.

Zo wordt ervoor gezorgd dat er niet meer Bitcoins per dag kunnen bijkomen dan door de makers van het Bitcoinprotocol werd vastgelegd. Dit wil ook zeggen dat hoe meer mensen naar BTC gaan zoeken, hoe moeilijker het wordt om de rekensommen op te lossen. Ook dit werd softwarematig vastgelegd in het protocol. Indien men dit niet zou doen, zou dit betekenen dat er sneller dan bedoeld BTC bijkomen. De moeilijkheidsgraad van het minen wordt dan ook steeds groter. Dit noemen we trouwens de difficulty factor. Deze wordt gevisualiseerd in een grafiek. Hierdoor kun je zien dat deze factor de laatste tijd pijlsnel naar omhoog gaat. Dit heeft dan weer te maken met het maximale aantal Bitcoin dat door het protocol werd vastgelegd.

Is mining de enige manier om aan Bitcoin te komen?

Mining gebeurt aan de hand van mathematische berekeningen. Niet iedereen is een kei in wiskunde of is in de mogelijkheid zijn of haar computer de ganse dag te laten opstaan. Gelukkig bestaan er ook andere manieren om aan Bitcoin te komen. Er bestaan ook GPT sites die je uitbetalen in Bitcoin. GPT staat voor Get Paid To. Zo kun je Bitcoin verdienen door te bloggen of online artikelen te schrijven. Een andere manier om Bitcoin te bemachtigen is ze te ruilen of gewoon om ze geheel of gedeeltelijk te kopen. Dit kan op gespecialiseerde sites als tussenpersoon optreden.

Deze sites zijn de zogenaamde exchanges of online beursplatformen. Je vindt er mensen die Bitcoin willen verkopen, maar ook mensen die willen investeren in Bitcoin door er aan te kopen. De exchange of online beurs koopt of verkoopt dus zelf geen digitale valuta, maar biedt andere mensen een platform aan om te handelen in Bitcoin. Sommige van deze mensen zijn niet anders dan tussenpersonen die Bitcoin kopen en verkopen om erin te speculeren.

Hoe kun je Bitcoin kopen?

Bij Axiras kun je Bitcoin kopen met iDeal, Paypal, Contant geld, Visa, MasterCard, Credit card en bankoverschrijvingen (SWIFT, SEPA). Je hebt dus de keuze tussen verschillende mogelijkheden. Er zit er altijd wel een voor jou bij.

Bitcoin munt kopen

Axiras is een platform voor iedereen die op een eenvoudige manier wil bitcoin kopen en verkopen. Dit kan trouwens op verschillende manieren. Je kunt stortingen verrichten door middel van een creditcard zoals Visa of Mastercard. Een gewone overschrijving via de bank behoort ook tot de mogelijkheden. Bij Axiras garanderen we je dat je direct bitcoin kunt aankopen of verkopen aan een eerlijke prijs. Hier worden geen extra kosten gevraagd. Bij ons zitten er geen addertjes onder het gras! Axiras heeft al 700.000 tevreden klanten van over heel de wereld. Onze diensten hebben een goede reputatie en onze klanten komen dan ook iedere keer weer terug.

Veilig Bitcoins kopen

Wie wil handelen in bitcoin wil dit op een veilige manier kunnen doen. Bij Axiras ben je als koper voor de volle 100% beschermd. Wij controleren immers de betrouwbaarheid van al onze verkopers voor we met hen in zee gaan. Zo ben jij als koper beschermd en kun je er zeker van zijn dat alles veilig verloopt. Je kunt betalen in een veilige omgeving. Dit voelt vertrouwd aan. Als bijkomende maatregel maken we gebruik van tweestapsverificatie, escrow accounts en de hoogst betrouwbare vorm van encryptie. Tot slot laten we onze beveiliging hier bovenop nog eens auditen door hiervoor speciaal opgeleide professionals. Enkel zo bent u helemaal veilig als koper!

Goedkoop Bitcoin kopen

Goedkoop bitcoin kopen heeft niet alleen te maken met een daling in de wisselkoers van de bitcoin. De prijzen die wij vragen zijn gegarandeerd transparant. Wij vragen daarenboven slechts 4.5% commissieloon. We zorgen er ook voor dat je bij ons cryptovaluta kunt kopen met het betaalmiddel dat jou het best ligt. De keuze ligt geheel bij jou. Online beurzen en wisselkantoren voor cryptovaluta zijn bedoeld voor handelaren. Axiras is geen wisselkantoor en ook geen marktplaats. Wij gebruiken liever de naam platform. Ons platform is gebruiksvriendelijk en daardoor is cryptogeld kopen bij ons zo gemakkelijk en gaat het ook nog eens snel.

Hoe kun je betalen met Bitcoin?

Zodra de bitcoins in de wallet zijn opgeslagen, kan ermee betaald worden. Hoe een betaling met bitcoins in zijn werk gaat, komt in dit hoofdstuk aan de orde. Om een duidelijk beeld te scheppen hoe een betaling met bitcoins in zijn werk gaat, wordt stap voor stap uitgelegd wat er gebeurt.

Voorbeeld webshop betalen met Bitcoin

Er is een particulier die met bitcoins iets wil betalen bij een webshop die bitcoins als betaalmiddel accepteert. De betaling start met het feit dat de webshop een ontvangstadres (bijvoorbeeld 293ZjAp483KLu82Tvu290Stm) aanmaakt in haar Bitcoin-programma. De webshop verwacht namelijk de betaling van de particulier die iets gaat kopen. De particulier ontvangt het Bitcoin-adres van de webshop en kan direct betalen. Als de particulier vervolgens betaalt, is bij de webshop het eerdergenoemde ontvangstadres te zien. Op die manier weet de webshop dat het de betaling van die betreffende particulier is.

De particulier betaalt door zijn Bitcoin-programma te openen en daarin aangeeft dat hij bijvoorbeeld 2,3 bitcoins aan de webshop wil versturen. Als hij daadwerkelijk betaalt, vindt er een transactie plaats op het Bitcoin-netwerk. Iedereen die hier geïnteresseerd in is, kan op de website www.blockchain.info zien dat er 2,3 bitcoins van betaler naar ontvanger zijn gegaan. Door de code die aan de persoon gekoppeld is (293ZjAp483KLu82Tvu290Stm), valt echter niet te achterhalen wie de betaler en wie de ontvanger is.

Door alle betalingen die via bitcoins plaatsvinden inzichtelijk te maken, kan het netwerk gecontroleerd worden. De ‘miners’ op het Bitcoin-netwerk controleren, zoals bij de uitleg van het systeem al is uitgelegd, namelijk alle Bitcoin-transacties en bekijken of de koper wel genoeg bitcoins in zijn bezit had en of deze zich wel heeft gehouden aan de regels die door het Bitcoin-protocol zijn gedefinieerd. Als alles volgens de regels is verlopen, wordt de betaling opgenomen in het grootboek van het Bitcoin-netwerk en kan de webshop het product verzenden naar de particulier.

Betalen met Bitcoin

Stel dat iemand twee Bitcoin-betalingen binnen krijgt. De ene transactie heeft een waarde van 2 BTC (de afkorting van Bitcoin) en de andere een waarde van 3 BTC. Deze twee ‘inputs’ blijven op deze wijze weergegeven in de wallet van diegene, dit wordt niet weergegeven als 5 BTC, maar blijft als 2 en 3 BTC staan. Als deze persoon vervolgens een product ter waarde van 4 BTC wilt kopen, betekent dit niet dat hij eerst een input van 4 BTC zou moeten hebben.

Een output mag namelijk uit meerdere inputs bestaan. Als deze persoon het product van 4 BTC wil kopen, zal hij de 2 en 3 BTC die hij in zijn wallet heeft hiervoor gebruiken. De totale output is daarmee dus 5 BTC’s. Van deze 5 BTC’s worden er 4 verstuurd naar het adres waar hij het product koopt, 0,999 BTC zal naar zijn eigen adres gaan en de resterende 0,001 BTC zal worden gebruikt als miners-fee. Het begrip miners-fee zal later uitgelegd worden.

Openbare betalingen

Alle betalingen die plaatsvinden via Bitcoin zijn openbaar. Op de site www.blockchain.info staan al deze transacties op een rijtje. Ondanks het feit dat alle betalingen openbaar zijn, is de privacy van de kopers en verkopers gewaarborgd. In onderstaande figuur is zo’n voorbeeld van een transactie weergegeven.

Hoe bewaar je Bitcoin in een wallet?

Bitcoin kan op twee manieren worden bewaard. Ten eerste kan dit door middel van een online portemonnee, bij een online instantie .

Ten tweede kunnen de Bitcoins via een hardware wallet offline bewaard worden door het installeren van een Bitcoin-wallet op een USB-stick.

Een derde manier is het bewaren op de computer, er schuilt echter een nadeel aan het bewaren van de bitcoins op de eigen computer, wanneer er geen back-up gemaakt is, kunnen de bitcoins verloren wanneer de computer crasht, gehackt of gestolen wordt.

Crashen

Bij het crashen van de computer zijn alle bestanden verloren, dus ook de wallet.

Diefstal

Bij diefstal van de computer kan de dief zonder wachtwoord niet bij de bitcoins komen, maar ook de gebruiker kan niet meer bij de bitcoins komen. Dit komt doordat alle handelingen gaan vanuit de portemonnee die de gebruiker op de computer heeft opgeslagen. Dit geldt niet wanneer er ook een online portemonnee is aangemaakt, maar door het aanmaken van een lokale portemonnee en een online portemonnee wordt er twee keer risico gelopen. Er is dan namelijk het risico met betrekking tot de lokale portemonnee en het risico met betrekking tot de online portemonnee.

Hacken

Voor het risico wat betreft hacken kunnen er meerdere voorzorgsmaatregelen getroffen worden. Zo kan ten eerste de computer beter beveiligd worden door middel van het installeren van bepaalde software tegen het hacken op zich. Als voorzorgsmaatregel zou de map waarin de portemonnee zich bevindt beveiligd kunnen worden door middel van een wachtwoord, ook kan de portemonnee worden voorzien van een sterk wachtwoord die uiteraard niet ook op die computer opgeslagen wordt.

Aangezien ook offline bitcoins ontvangen kunnen worden zou er ook een wallet aangemaakt kunnen worden op een computer die altijd uit staat. Pas bij betaling schakelt de gebruiker de computer in waardoor de kans dat de computer gehackt wordt miniem is. Tevens kan er op deze computer ook veilig een back-up bestand opgeslagen worden.

Wat is de waarde van Bitcoin?

De Bitcoin koers bepaald hoeveel een Bitcoin waard is, m.a.w.: Bitcoin is zoveel waard als hoeveel iemand er op een gegeven moment wil voor betalen. Het volgt de wet van vraag en aanbod. Doordat de Bitcoin digitaal geld is, is het niet mogelijk de waarde uit te drukken op papier of een munt. Hoewel het gebruik van contant geld afneemt is de aanwezigheid van contant geld voor bepaalde zaken nog steeds noodzakelijk.

In de detailhandel is het mogelijk dat er geen enkele vorm van digitalisering is doorgevoerd en alleen contante betalingen mogelijk zijn. Bovendien bevindt zich nu ook een oudere generatie op de wereld die niet is opgegroeid of zelf onbekend is met de computer. Steeds meer detailhandelszaken en supermarkten stappen, uit veiligheidsoogpunt, over op pinautomaten en dergelijke.

Monetair beleid

Bij het huidige geldsysteem zijn er allerlei maatregelen en regelingen om alles in goede banen te leiden. Bij de Bitcoin is daar geen sprake van. Met het huidige beleid kan ingegrepen worden bij grote fluctuaties van de munt ten opzichte van een andere munt. Op die manier wordt de waarde van de munt tot op zekere hoogte in stabiel gehouden. Bij de Bitcoin is er geen monetair beleid, wat ervoor zorgt dat de koers extra gevoelig is.

De houder van de Bitcoin heeft pech bij grotere fluctuaties en kan in feite van de een op andere dag veel geld verliezen. Bij de gehanteerde valuta weten we dat vroeger achter geld goud verscholen zat, dit is niet meer zo, maar daar is wel het vertrouwen in het huidige geld uit ontstaan. Bovendien zijn er economische geleerden die een monetair beleid voeren, dat zekerheid biedt. Mensen kunnen relatief veilig hun geld stallen op de bank en daar kan weinig mee gebeuren. Bij de Bitcoin is de kans groter dat je bitcoins verloren gaan. Het codewoord blijft hierbij: vertrouwen.

Koers- en valutarisico

Het is moeilijk om de koers van de Bitcoin te voorspellen omdat er weinig indicatoren zijn die het mogelijk maken deze te voorspellen. Zo wordt er bij de waarde van de Bitcoin bijvoorbeeld geen rekening gehouden met nationale bestedingen, wisselkoerssystemen, rente en inflatie. Dit zijn indicatoren die bijvoorbeeld bij de Euro ten opzichte van de Dollar redelijkerwijs voorspelt kunnen worden. Deze indicatoren ontbreken bij de Bitcoin en dus blijft het moeilijk de waarde ervan te voorspellen.

De waarde van de Bitcoin wordt momenteel alleen voorspeld aan de hand van vraag en aanbod, deze informatie is nihil en bovendien moeilijk te voorspellen. Het koersrisico van de Bitcoin is dus een stuk hoger dan het risico van bijvoorbeeld de Euro of de Dollar. Het voorspellen van de waarde van een munt ten opzichte van een andere munt is altijd lastig. Zo is dat niet anders bij de Bitcoin. Voor de Bitcoin is er echter weinige historische kennis, dus is het nog moeilijker deze in te schatten.

Wat zijn de voordelen van Bitcoin?

  • Het wordt wereldwijd geaccepteerd.
  • Iedereen kan starten met bitcoins.
  • De transacties zijn definitief en kunnen niet meer teruggehaald worden door de koper, zoals bij paypal wel het geval is. Dit is een nadeel voor de verkopende partij, maar bij betaling met bitcoins kan dat dus niet.
  • De transactiekosten zijn nihil.
  • Het is heel gemakkelijk te gebruiken en het gaat heel snel.
  • Je beheer(s)t je eigen geld. Je kunt namelijk kopien en back-ups maken van je bitcoins, maar je kunt ze niet twee keer uitgaven. Een risico dat je loopt is dat je webwallet, waar je je bitcoins hebt gestald, failliet gaat.
  • Er is sprake van een automatisering van geldstromen.

Wat zijn de mogelijkheden van Bitcoin?

Er bestaan ook colored coins. Dit zijn coins met een ‘tag’. Dit zijn een soort programma’s die je op de bitcoin kan zetten. Dit is mogelijk omdat de bitcoin een open source is. Je kunt hem zelf kopiëren en aanpassen. Op die manier is ook de doge coin ontstaan en inmiddels bestaat in IJsland ook de aora coin. De grootste bedreiging van de bitcoin, is de verbetering van de bitcoin. In Afrikaanse landen is de bitcoin ook erg aantrekkelijk. In vele delen van Afrika hebben ze namelijk geen banken en die is voor betaling met de bitcoin ook niet nodig.

Conclusie: Bitcoin

De Bitcoin kan gezien worden als een ‘extra’ betalingsmogelijkheid naast de huidige mogelijkheden die er zijn. De Bitcoin zou in een segment als de pers een doorslag kunnen bieden, door haar mogelijkheid van microtransacties zonder transactiekosten. Zo zou men bijvoorbeeld kunnen betalen per artikel. Voor de meeste mensen lijkt de Bitcoin relatief oninteressant. Voor beleggers en mensen die houden van een gokje kan de Bitcoin een mooie optie zijn.

Zoals eerder in dit artikel vermeld fluctueert de waarde van de Bitcoin en daarmee kan het een interessante belegging zijn. Een kanttekening is echter wel dat het moeilijk is de koers van de Bitcoin te voorspellen. Het kan van de ene op de andere dag dalen of stijgen, zonder dat daar aanleiding toe lijkt te zijn. De aanbeveling die hier gedaan wordt is: wees vooral voorzichtig met de Bitcoin en doe zelf voldoende onderzoek voordat je eraan begint.

Reviews Axiras

Beoordeling 9,5/10

★★★★★

Op basis van 2386 beoordelingen

Geef ons een beoordeling