Is Bitcoin legaal?

Momenteel in Nederland wordt niet tegen Bitcoin opgetreden, en wordt het in een groeiend aantal winkels geaccepteerd als betalingswijze. Let wel op, hierop is er één uitzondering: wanneer Bitcoin wordt gebruikt in criminele transacties, dan wordt er wel opgetreden door de rechterlijke macht.

Is Bitcoin legaal

Bitcoin legaal Nederland

Betalen in Bitcoin kan in Nederland in een groeiend aantal winkels, zoals bij Mobile Vikings, Expedia, verschillende restaurants, PC-winkels, AirBnb... Het aantal plaatsen waar je in BTC kunt betalen, groeit steeds. 

We horen via de media steeds meer berichten over landen en instanties die ofwel het grote publiek willen waarschuwen voor de Bitcoin en/ of bezig zijn met het ontwikkelen van maatregelen tegen de BTC. In ieder geval gaan er steeds meer stappen op om te BTC in ieder geval te regulariseren door er bijvoorbeeld belastingen op te heffen of er op één of andere manier grip op te krijgen.

Deze denkwijze of maatregelen druisen in feite helemaal in tegen de initiële missie van de Bitcoin. Daarom is het een goed idee om te bekijken waarom de Bitcoin in de eerste plaats werd ontwikkeld. Satoshi Nakamoto ontwikkelde de Bitcoin na de grote bankencrisis van 2008.

Het was toen duidelijk dat bijna iedereen het vertrouwen in de reguliere banken en financiële instellingen had verloren. We kennen allemaal wel mensen die rond deze periode in mindere of meerdere mate geld kwijtraakten omdat een spaarboekje met hoge rente ineens uit een portefeuille vol met gekelderde aandelen bleek te bestaan.

Een groot deel van de Nederlands bevolking is toen een deel van zijn spaargeld kwijtgeraakt. Sommige verloren zelfs al hun zuurgespaarde geld. De verleiding is dan groot om in te stappen in een nieuw project: de Bitcoin.

Waren de bedoelingen van Satoshi Nakamoto nobel?

In ieder geval kunnen we wel in grote mate bevestigen dat de bedoelingen van Satoshi Nakamoto, de uitvinder of het collectief achter de Bitcoin, positief waren.

Vele mensen zetten zich toen af tegen de overheid die volgens hen te laks waren in hun optreden tegen de banken die er toen een potje van maakten.

Tegelijk verliezen deze burgers uit het oog dat het gedecentraliseerd systeem van de Bitcoin betekent dat weliswaar iedereen elke transactie in het oog houdt, maar dat voor deze werkwijze helemaal geen wettelijk kader bestaat.

Waarom werd er geen wettelijk kader gecreëerd voor de Bitcoin?

Ervan uitgaande dat de missie van de Bitcoin erin bestaat een betrouwbaar alternatief te creëren voor de duidelijk falende bankenwereld en onstabiele financiële markten, is het op het eerst zicht onbegrijpelijk dat er nergens ter wereld een wettelijk kader bestaat waarbinnen de Bitcoincommunity kan functioneren zonder zich zorgen te moeten maken over het feit of Bitcoin nu legaal is of niet.

Vandaag wordt de BTC door de Nederlandse overheid nog steeds bekeken als een digitale munt die maar beperkt gebruikt wordt. Als gevolg hiervan geven ze er de voorkeur aan om af te wachten tot de Europese Centrale Bank een beslissing neemt. Hierdoor krijgt de Bitcoin nog altijd geen legaal statuut.

Het enige wat door rechtspraak uit 2015 duidelijk is, is dat je op BTC geen BTW hoeft te betalen.

Wil dit zeggen dat de Bitcoin niet legaal is?

Uit wat we hiervoor hebben geschreven, kunnen we afleiden dat momenteel in Nederland, niet tegen de BTC wordt opgetreden. Hierop is er één uitzondering: wanneer Bitcoin wordt gebruikt in criminele transacties, wordt er wel opgetreden door de rechterlijke macht.

De Bitcoin en de belastingdienst

We schreven hierboven dat op transacties in BTC geen BTW wordt geheven. Dit wil echter niet zeggen dat de belastingdienst geen interesse zou hebben in de digitale munt. De Nederlandse fiscus wordt zich bewust van het feit dat steeds meer winkels Bitcoin aanvaarden. Er bestaat de mogelijkheid dat de betalingen in BTC gebeuren om zo zwartgeld te kunnen witwassen.

Betalen in Bitcoin kan in Nederland in een groeiend aantal winkels, bij Mobile Vikings, bij een aantal dokterspraktijken en bij pizzaketens. Het aantal plaatsen waar je in BTC kunt betalen, groeit steeds. Dit is de reden waarom de Bitcoin niet langer onder de radar kan blijven.

De fiscus is bijgevolg op zoek naar een methode om de BTC als een regulier betaalmiddel te kunnen beschouwen. Zo kunnen witwaspraktijken tot het verleden behoren en bestaat de kans dat er controles zullen worden ingebouwd om dergelijke vormen van fraude tegen te gaan.

In welke Europese landen is Bitcoin legaal?

Om een idee te geven waar je met Bitcoin kunt betalen, geven we hierna een lijst van Europese landen waar de Bitcoin vooralsnog legaal is: Kroatië, Tsjechië, Duitsland, Hongarije, Roemenië, Polen, Slovakije, Slovenië, Zwitserland, Oekraïne, Denemarken, Estland, Finland, IJsland, Litouwen, Noorwegen, Rusland, Zweden, Bosnië, Bulgarije, Griekenland, Italië, Malta, Portugal, Spanje, België, Nederland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk.

Hieruit kunnen we besluiten dat in de meeste Europese landen de Bitcoin nog steeds legaal is. Er zijn pogingen onderweg om de digitale munt te regulariseren of te controleren. Van afschaffing is er echter geen sprake op dit moment. Het valt ons wel op dat er landen ontbreken op deze lijst. We denken dan aan Letland, Macedonië, Kosovo, Servië en Cyprus o.a.

BTC kopen

Bij Axiras kunt u Bitcoin kopen met Ideal, Bancontact, Visa, MasterCard, credit card en contant geld. Je hebt dus de keuze tussen verschillende betaalmogelijkheden.

Bestellingen worden vlug uitgevoerd. Verder garanderen wij de kleinste prijsverschillen en de toegang tot een orderboek met een grote liquiditeit m.b.t. de valuta die de beste resultaten geven.

Axiras geeft alle potentiële klanten de mogelijkheid om een gamma aan verschillende cryptovaluta te kopen in Nederland. Bitcoin is er daar maar een van. Axiras staat ten dienste van privépersonen, organisaties en professionals.

Reviews Axiras

Beoordeling 9,4/10

★★★★★

Op basis van 285 beoordelingen

Geef ons een beoordeling