Hoe wordt de prijs van Bitcoin bepaald?

Over het algemeen wordt de prijs van Bitcoin bepaald door de verhouding tussen vraag en aanbod. Dus als er meer mensen geïnteresseerd zijn in het kopen van Bitcoin, zal de prijs hoger zijn en vice versa. Daarnaast zijn er nog andere factoren zoals beperkte voorraad, miningkosten, sociaaleconomische status en nog veel meer die de prijs van Bitcoin bepalen.

Hoe wordt de prijs van bitcoin bepaald

Factoren die de prijs van bitcoin bepalen of beïnvloeden

  1. De vraag en het aanbod van bitcoin
  2. De kosten van het minen van een bitcoin
  3. De beloningen voor bitcoin miners
  4. Het aantal concurrerende cryptocurrencies
  5. Risicobereidheid
  6. Invloed van medianieuws
  7. De politieke en economische situatie
  8. Veranderingen in regelgeving door naties en landen

De vraag en het aanbod van bitcoin 

Net als alle andere munteenheden wordt de prijs van bitcoin bepaald door de verhouding tussen vraag en aanbod. Daarom zal de prijs stijgen als de populariteit toeneemt. En de prijs zal dalen als de vraag afneemt. Het aanbod wordt bepaald door het aantal bitcoins dat in omloop is. Volgens de huidige regels kunnen er maar 21 miljoen bitcoins in het systeem zijn. Het aantal bitcoins dat gedolven wordt, daalt langzaam in vergelijking met de afgelopen jaren. Daarom stijgt in deze situatie de vraag sneller dan het aanbod. Vandaar dat de prijs van bitcoin stijgt. 

De kosten van het minen van een bitcoin

Bitcoin minen is het proces dat resulteert in het toevoegen van nieuwe bitcoins aan het bitcoin netwerk. Dit proces vergt een grote investering van tijd, geld en energie. Daarom is het een belangrijke factor die de prijs van bitcoin bepaalt. Hoe hoger de miningkosten, hoe hoger de prijs van bitcoin zal zijn. De kosten van het minen nemen de laatste jaren ook toe. Dit komt omdat het algoritme van bitcoin slechts toestaat dat één blok elke tien minuten wordt gemijnd. Met de toename van het aantal miners, neemt dus ook de moeilijkheidsgraad toe. Daardoor nemen ook de tijd en de kosten toe die nodig zijn om een blok te delven. 

De beloningen voor bitcoin miners

Er zijn twee soorten beloningen die miners ontvangen na het delven van een bitcoin. De bitcoins in dat blok of alle transactiekosten die bij dat blok horen. Met de uitputting van bitcoin reservoirs, bitcoin halvering optreedt. Dit betekent dat het aantal bitcoins in elk blok vermindert tot de helft van het vorige aantal. Deze vermindering verlaagt de beloning en het aanbod van bitcoin. Daarom stijgt de prijs.

Het aantal concurrerende cryptocurrencies

Het aantal concurrerende cryptocurrencies bepaalt ook de prijs van bitcoin. Er zijn ongeveer 4400 cryptocurrencies in de wereld vandaag. Hoewel bitcoin nog steeds enorm populair is door zijn acceptatie over de hele wereld, proberen veel andere cryptocurrencies hun stempel te drukken. Deze concurrentie houdt de prijs van bitcoin in de hand. Enkele van de bekende munteenheden die met Bitcoin concurreren zijn Ethereum, Bitcoin Cash en Litecoin.

Risicobereidheid 

Risicobereidheid is de hoeveelheid risico die een organisatie bereid is te nemen om haar doelstellingen te bereiken. Deze factor speelt over het algemeen een rol bij institutionele bitcoinbeleggers. Als deze beleggers beleggen in bitcoin een betere optie vinden dan goud en bereid zijn om grote risico's te nemen, zal het investeringsbedrag stijgen. Dit zal de vraag naar bitcoin doen toenemen, vandaar de prijs. 

Invloed van medianieuws

Met de toename van digitalisering is de wereld een global village aan het worden. Daarom spelen media een belangrijke rol in het succes of falen van mensen, organisaties, producten, diensten, en vrijwel alles. Hetzelfde is het geval met bitcoin. Media-aandacht voor cryptocurrencies verhoogt de bekendheid ervan en veel mensen gaan over tot het investeren in bitcoin. Positieve berichtgeving in de media verhoogt de prijs van bitcoin, terwijl negatieve berichtgeving de prijs verlaagt. 

De politieke en economische situatie 

De politieke en economische situatie en de relatie tussen verschillende landen spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de prijs van bitcoin. In tegenstelling tot de meeste investeringen die in waarde dalen als de politieke situatie van een land niet stabiel is, stijgt de prijs van bitcoin over het algemeen. Dit komt omdat het een gedecentraliseerde munt is die niet door een autoriteit wordt gecontroleerd. Daarom beginnen mensen cryptocurrencies te vertrouwen in tijden van onzekerheid. 

Veranderingen in regelgeving door naties en landen

Hoewel bitcoin een gedecentraliseerde munt is, zijn de beslissingen van de overheid met betrekking tot cryptocurrencies nog steeds van invloed op de prijs. Dit komt omdat deze wijzigingen in de regelgeving direct van invloed zijn op bitcoinbeleggers. Dus, als ze in het voordeel van beleggers zijn, zal de prijs stijgen en vice versa. Op dezelfde manier wordt de prijs ook bepaald door de gemeenschap die erin investeert. Er moet een consensus zijn in de besluitvorming over bitcoin om de prijsstabiliteit te garanderen.

Reviews Axiras

Beoordeling 9,4/10

★★★★★

Op basis van 285 beoordelingen

Geef ons een beoordeling