Crypto wallet

Kies uw Crypto wallet download


Wat is cryptocurrency?

We horen de laatste tijd steeds meer over cryptocurrency. Dit is de Engelse term voor digitale valuta. In andere woorden gaat het hier over digitaal geld. Met de term cryptocurrency worden de digitale valuta aangeduid die steeds meer gebruikt worden naast of in de plaats van gewoon regulier geld. De bekendste digitale valuta is uiteraard de Bitcoin. Hiernaast bestaan nog verschillende andere eenheden van digitaal geld. Voorbeelden hiervan zijn Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, EOS, Litecoin en Cardano.

Crypto hardware wallet

Offline wallets of hardware wallets zijn digitale crypto portemonnees voor cryptomunten waar je Bitcoin, Litecoin, Ethereum en Bitcoin Cash veilig op kunt bewaren.

Bij een lokale of hardware portemonnee worden de bitcoins op de eigen computer opgeslagen door middel van het installeren van een crypto-wallet. Op deze manier heeft men zelf de totale controle over de portemonnee zonder dat een derde ermee te maken heeft. Er schuilt echter een nadeel aan het opslaan van de bitcoins op de eigen computer, wanneer geen back-up gemaakt is, zijn de bitcoins verloren wanneer de computer crasht, gehackt of gestolen wordt.

Online crypto wallet

Online crypto wallets zijn wallets die je kunt aanmaken op een website die in vele gevallen fungeert als platform voor de handel in Bitcoin, Litecoin, Ethereum en Bitcoin Cash.

Bij een online portemonnee worden de coins online opgeslagen. Het voordeel hiervan is dat de gebruiker altijd bij de Bitcoin, Litecoin, Ethereum en Bitcoin Cash kan en dat een derde zorgt voor de beveiliging ervan. Hierbij bestaat dus niet het risico dat de Bitcoin, Litecoin, Ethereum en Bitcoin Cash verloren worden wanneer de computer crasht, gehackt of gestolen wordt. Een bijkomend voordeel is dat online diensten vaak extra mogelijkheden bieden die een lokaal geïnstalleerde portemonnee niet biedt, zoals extra wachtwoorden, sms bevestiging, koppeling met een applicatie op de smartphone van de gebruiker en meerdere back-up mogelijkheden.

Wel moet de gebruiker ervoor zorgen dat die bij een betrouwbare partij de Bitcoin, Litecoin, Ethereum en Bitcoin Cash opslaat, zo zijn er online diensten die het wachtwoord niet online bewaren. Alleen de gebruiker kan in dat geval bij de cryptovaluta komen. Er zijn in het verleden al een aantal incidenten voortgekomen uit opslag bij externe partijen waarbij virtueel geld zijn verloren, externe partijen kunnen ondanks hun vaak vele malen sterkere beveiliging ook gehackt worden en niet elke externe partij is even betrouwbaar.

De technologie achter cryptocurrency

De techniek achter alle cryptovaluta is opvallend omdat deze gedecentraliseerd is. Deze technologie wordt blockchain genoemd. In de meeste gevallen wordt deze term geassocieerd met de bekendste vorm van digitale valuta, namelijk de BTC of Bitcoin. De techniek achter de BTC bestaat immers ook uit een blockchain. Waar vele mensen niet aan denken, is dat de technologie op zich ook voor andere cryptocurrencies of andere financiële toepassingen kan worden gebruikt. Zo zijn er diverse blockchains die vandaag worden gebruikt om diverse crypto-valuta’s aan te maken, te bewaren en te beveiligen. Eén blockchain kan daarbij ingezet worden voor één cryptocurrency, maar het is evenzeer mogelijk om één en dezelfde blockchain als gedecentraliseerd netwerk te gebruiken voor meerdere cryptocurrencies.

Hoe werkt deze blockchain?

Als basis van iedere transactie in een blockchain die voor een cryptocurrency wordt gebruikt, wordt iedere keer een veelvoud van de munteenheid of valuta gebruikt. Dit gebeurt zowel bij het ontvangen als bij het verzenden van digitale valuta.

Wat heb je nodig om een transactie in een cryptocurrency te kunnen uitvoeren?

Om een transactie te kunnen doen in digitaal geld, heb je de volgende gegevens nodig:

  1. De publieke sleutel van de nieuwe eigenaar

  2. De hash van de data van de vorige transactie, de publieke sleutel en de handtekening van de vorige eigenaar.

Deze gegevens zijn nodig omdat je als ontvanger van een digitale som geld niet zelf kunt nagaan of dit bedrag al niet eerder werd uitgegeven door iemand anders. Deze controle gebeurt door de blockchain die een netwerk is van knooppunten of nodes die elk een overzicht in zich hebben van de vorige transacties. Deze controle kan even duren. Daarom weet de ontvanger van een digitale currency niet meteen of een transactie helemaal klopt. Dit weet je maar pas op het moment wanneer de transactie helemaal compleet is en er een nieuw blok is aangemaakt. Hoeveel tijd er nodig is om zulke bewerking uit te voeren, hangt af van welke cryptocurrency je wilt ontvangen of verzenden.

Bescherming tegen vervalsing

Vele mensen vragen zich af of cryptocurrencies wel veilig zijn. De technologie die we hierboven uitlegden, geeft hier al een beetje zekerheid over. Behalve het afwerken van de transactie in een blok, wordt ook een proof of work schema gehanteerd. Hierbij wordt een consensus gehanteerd op basis van rekenkracht. Zo worden manipulatie van het digitaal geld en vervalsing tegengegaan. Een blok wordt openbaar gemaakt en gecontroleerd door andere nodes. Van zodra ze klaar zijn, gaan de nodes op zoek naar een nieuw blok. Dit gebeurt door middel van het uitvoeren van mathematische bewerkingen door de toekomstige vinder van het blok.

Mining en delving van cryptocurrency

De vinder van een nieuw blok wordt eigenaar van het nieuw blok. Hij of zij is degene die erin slaagde om het rekenkundige probleem op te lossen die tot de ontdekking van het nieuwe blok leidde. Dit noemen we mining en delving van cryptocurrency. Zo komen we aan nieuwe exemplaren van digitale valuta. Een nadeel van dit procédé van mining en delving is dat hiervoor veel elektriciteit voor nodig is, omdat hier een heel netwerk aan computers aan te pas komt.

Software voor het aanmaken van cryptocurrency

Om digitale valuta aan te maken, wordt gebruikgemaakt van software. In vele gevallen wordt de waarde van de cryptocurrency bepaald door de manier waarop de software is geprogrammeerd. Soms wordt hier een schema voor aangemaakt. Zo kan het zomaar zijn dat de eerste vinder van een bepaalde digitale valuta hiervoor meer waarde voor zijn geld krijgt dan iemand die slechts later aan de slag ging met mining. Een andere manier om de mathematische berekeningen te laten verlopen, kan er dan weer voor zorgen dat iedere deelnemer aan het mijnen of delven een gelijke beloning krijgt. Je zou ook kunnen zeggen dat digitale valuta bestaan uit een stuk versleutelde code waarin de transacties worden opgeslagen. Iedere keer wanneer iemand een transactie doet, wordt de code langer of neemt ze een andere vorm aan. Zo ontstaat een nieuw versleuteld blok aan code. Deze manier van werken noemen we dus mining. Het virtuele mijnen doet een beetje denken aan het delven of ontginnen van edelmetalen. Hierbij wordt de prijs van het edelmetaal bepaald door de schaarste ervan. Hetzelfde geldt een beetje voor de cryptocurrencies. Hun waarde wordt vastgesteld aan de hand van het aantal munten dat nog in omloop mag worden gebracht. Ook het aantal gebruikers van een munt, is mede verantwoordelijk voor de waarde van de digitale valuta.

Peer-to-peer verbindingen en cryptocurrency

Alle vormen van cryptocurrency zijn gebaseerd op basis van het peer-to-peer systeem. Dit systeem wordt tevens gebruikt voor het downloaden van muziek op basis van gedeelde bestanden van andere gebruikers. Dankzij het peer-to-peer systeem kunnen ook de cryptocurrency gebruikmaken van een gedecentraliseerd systeem. Verder hebben alle cryptovaluta met elkaar gemeen dat er maar een beperkt aantal van in omloop worden gebracht. Hierdoor wordt inflatie vermeden. De meeste cryptovaluta werken met een maximum aantal munten omwille van deze reden. Een klein aantal munten laat wel inflatie toe.

Cryptocurrency en de autoriteiten

We vermeldden al eerder dat cryptocurrencies werken met een gedecentraliseerd systeem. Dit heeft voor gevolg dat zij niet worden gecontroleerd worden door de overheid. Het moge dan ook geen worden dat de FSMA (autoriteit voor financiële markten en diensten) in België en de AFM (Autoriteit financiële markten) in Nederland de burger waarschuwen voor cryptocurrencies. De autoriteiten hebben er namelijk geen controle over. Een tegoed in digitale valuta kan nooit aangeslagen worden door de overheid. Tegelijk is het wel veilig omwille van de blockchain technologie. Verder is het systeem anoniem zolang er binnen de blockchain wordt gewerkt. De adressen die gebruikt worden voor het verzenden van cryptogeld zijn binnen de blockchain immers niet gekoppeld aan je echte identiteit, maar aan een pseudoniem. Eens je transacties uitvoert vanaf je virtuele portemonnee naar je bankrekening, dan zijn de transacties uiteraard niet meer anoniem. Ook dit is iets wat de centrale autoriteiten niet graag zien gebeuren.

Wat kun je eigenlijk kopen met cryptocurrency?

Hoewel nog lang niet iedereen cryptovaluta gebruikt, kun je met deze vorm van digitaal geld in principe alles kopen, zolang de vorige eigenaar maar akkoord gaat met een betaling in virtueel geld. Zo kun je pizza’s en koffie kopen met virtuele valuta. We zien het dan ook als een positieve ontwikkeling dat steeds meer mensen en bedrijven cryptovaluta aanvaarden als betaalmiddel. Zo wordt cryptocurrency ook maatschappelijk steeds meer aanvaard en dit komt enkel de waarde ten goede.

Reviews Axiras

Beoordeling 9,5/10

★★★★★

Op basis van 2386 beoordelingen

Geef ons een beoordeling