AML / KYC-beleid

Invoering

AXIRAS anti-witwassen en ken uw klantenbeleid (hierna: "AML / KYC-beleid") is bedoeld om mogelijke risico's van AXIRAS bij elke vorm van illegale activiteit te voorkomen en te beperken. Zowel internationale als lokale voorschriften vereisen dat AXIRAS effectieve interne procedures en mechanismen implementeert om witwassen van geld, terrorismefinanciering, drugs- en mensenhandel, proliferatie van massavernietigingswapens, corruptie en omkoping te voorkomen en actie te ondernemen in geval van enige vorm van verdachte activiteit van zijn Gebruikers.

In praktijk betekent dit dat we je om persoonlijke gegevens zullen vragen, voordat we bepaalde diensten kunnen leveren. Dit heet een "ken uw klant"-beleid. Ook bekend als KYC, van het Engelse Know your customer. Je kunt bijvoorbeeld eenvoudig bitcoins kopen voor een klein bedrag. Bij grotere bedragen zullen we je identiteit verifiëren, door een bankrekening verificatie of het voorleggen van een identiteitsbewijs. Daarnaast zullen we bij grote bedragen vragen moeten stellen omtrent de herkomst van de fondsen (source-of-funds). AML / KYC-beleid heeft betrekking op de volgende zaken:

  1. Verificatieprocedures en klantinstap
  2. Compliance Officer
  3. Bewakingstransacties
  4. Risicobeoordeling
  5. Rapportage

1. Verificatieprocedures

Een van de internationale normen voor het voorkomen van illegale activiteiten heeft betrekking op Due Diligence bij klanten. Dienovereenkomstig heeft AXIRAS haar eigen verificatieprocedures opgesteld binnen de normen van AML- en KYC-kaders.

1.1. Identiteit verificatie

De identiteitsverificatieprocedure van AXIRAS vereist dat de gebruiker AXIRAS voorziet van betrouwbare, onafhankelijke brondocumenten, gegevens of informatie (bijv. Nationale identiteitskaart, internationaal paspoort, bankafschrift, energierekening). Voor dergelijke doeleinden behoudt AXIRAS zich het recht voor om gebruikersidentificatie-informatie te verzamelen voor de doeleinden van het AML / KYC-beleid.

AXIRAS zal stappen ondernemen om de authenticiteit van documenten en informatie die door de Gebruikers wordt verstrekt te bevestigen. Alle juridische methoden voor het dubbel controleren van identificatie-informatie zullen worden gebruikt en AXIRAS behoudt zich het recht voor om bepaalde Gebruikers te onderzoeken waarvan is vastgesteld dat ze riskant of achterdochtig zijn. AXIRAS behoudt zich het recht voor om de identiteit van de gebruiker voortdurend te verifiëren, vooral wanneer hun identificatie-informatie is gewijzigd of hun activiteit verdacht lijkt (ongebruikelijk voor de specifieke gebruiker).

Bovendien behoudt AXIRAS zich het recht voor om up-to-date documenten van de Gebruikers op te vragen, hoewel ze in het verleden verificatie van de identiteit hebben doorstaan. Identificatiegegevens van gebruikers worden verzameld, opgeslagen, gedeeld en beschermd in strikte overeenstemming met het privacybeleid en de gerelateerde voorschriften van AXIRAS. Zodra de identiteit van de gebruiker is geverifieerd, kan AXIRAS zichzelf verwijderen van mogelijke wettelijke aansprakelijkheid in een situatie waarin haar services worden gebruikt voor het uitvoeren van illegale activiteiten.

1.2. Kaartverificatie

De Gebruikers die zijn bedoeld om betaalkaarten te gebruiken in verband met de Diensten van AXIRAS moeten de kaartverificatie uitvoeren in overeenstemming met de instructies die beschikbaar zijn op de website van AXIRAS.

2. Compliance Officer

De Compliance Officer is de persoon die naar behoren is gemachtigd door AXIRAS en die tot taak heeft de effectieve implementatie en handhaving van het AML / KYC-beleid te waarborgen. Het is de verantwoordelijkheid van de Compliance Officer om toezicht te houden op alle aspecten van AXIRAS's anti-witwas- en antiterrorismefinancieringsbeleid, inclusief maar niet beperkt tot:

A. Identificatie-informatie van gebruikers verzamelen
B. Het opstellen en bijwerken van interne beleidsregels en procedures voor de voltooiing, beoordeling, indiening en bewaring van alle rapporten en registers die vereist zijn onder toepasselijke wet- en regelgeving
C. Bewaken van transacties en onderzoeken van significante afwijkingen van normale activiteit d. Implementatie van een archiefbeheersysteem voor het op passende wijze opslaan en ophalen van documenten, bestanden, formulieren en logboeken
E. Risicobeoordeling regelmatig bijwerken
F. Wetshandhavers voorzien van informatie zoals vereist volgens toepasselijke wet- en regelgeving.

De Compliance Officer heeft het recht om te communiceren met functionarissen of wetshandhavingsinstanties die betrokken zijn bij het voorkomen van het witwassen van geld, terrorismefinanciering en andere illegale activiteiten.

3. Bewakingstransacties

De gebruikers zijn niet alleen bekend door hun identiteit te verifiëren (wie ze zijn), maar, nog belangrijker, door hun transactionele patronen te analyseren (wat ze doen). Daarom vertrouwt AXIRAS op gegevensanalyse als een middel voor risicobeoordeling en detectie van verdenkingen. AXIRAS voert een verscheidenheid aan compliance-gerelateerde taken uit, waaronder het vastleggen van gegevens, filteren, bijhouden van gegevens, onderzoeksbeheer en rapportage. Systeemfunctionaliteiten omvatten:

1) Dagelijkse controle van gebruikers op erkende "zwarte lijsten" (bijv. OFAC), aggregatie van overdrachten door meerdere gegevenspunten, plaatsen van wachtlijsten voor gebruikers en ontkenningen van diensten, openen van zaken voor onderzoek waar nodig, verzenden van interne communicatie en invullen van wettelijke verslagen, indien van toepassing;
2) Case- en documentbeheer. Met betrekking tot het AML / KYC-beleid zal AXIRAS alle transacties controleren en behoudt het zich het recht voor om:
• ervoor zorgen dat verdachte transacties via de Compliance Officer aan de juiste wetshandhavingsinstanties worden gemeld;
• de gebruiker verzoeken om aanvullende informatie en documenten te verstrekken in geval van verdachte transacties;
• het gebruikersaccount opschorten of beëindigen wanneer AXIRAS redelijkerwijs vermoedt dat deze gebruiker zich bezighoudt met illegale activiteiten.

De bovenstaande lijst is niet uitputtend en de Compliance Officer houdt de transacties van gebruikers dagelijks in de gaten om te bepalen of dergelijke transacties moeten worden gemeld en als verdacht worden behandeld of als bonafide moeten worden behandeld .

4. Risicobeoordeling

AXIRAS heeft, in overeenstemming met de internationale vereisten, een op risico's gebaseerde aanpak gekozen voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Door een op risico's gebaseerde aanpak te volgen, kan AXIRAS ervoor zorgen dat maatregelen om witwaspraktijken en terrorismefinanciering te voorkomen of te matigen, evenredig zijn aan de geïdentificeerde risico's. Hierdoor kunnen middelen op de meest efficiënte manieren worden toegewezen. Het principe is dat middelen volgens prioriteiten moeten worden gericht, zodat de grootste risico's de grootste aandacht krijgen.

5. Rapportage

Als een gelicentieerde en gereguleerde entiteit is AXIRAS wettelijk verplicht account- of handelsactiviteiten te melden die zij achterdochtig acht voor regelgevende organisaties. AXIRAS heeft geen wettelijke verplichting om een gebruiker te informeren dat het account of de handelsactiviteit van een gebruiker wordt gerapporteerd aan een regelgevende instantie voor beoordeling en, indien gerechtvaardigd, aanvullende activiteit. Afhankelijk van de aard van het account of de handelsactiviteit die wordt beoordeeld door regelgevende organisaties, kunnen de regelgevende organisaties op grond van lokale, nationale of internationale wetgeving worden verplicht verdere maatregelen te nemen die kunnen leiden tot punitieve maatregelen tegen de gebruiker, inclusief maar niet beperkt tot het sluiten van rekeningen, juridische onderzoeken, sancties, civiele procedures, strafrechtelijke procedures, geldboetes en mogelijke opsluiting. Gebruikers kunnen de mogelijkheid van deze gebeurtenissen helpen beperken door zich te houden aan de beste internationale praktijken met betrekking tot AML / KYC-conformiteit en de AXIRAS-voorwaarden zoals vermeld op AXIRAS. Dienovereenkomstig worden gebruikers aangemoedigd en verzocht om regelmatig vertrouwd te raken met de algemene voorwaarden van AXIRAS en eventuele wijzigingen daarop.

Reviews Axiras

Beoordeling 9,5/10

★★★★★

Op basis van 2386 beoordelingen

Geef ons een beoordeling